K vyhledávání velikostí a barev použijte v kategoriích ČERVENÉ tlačítko - OTEVŘÍT FILTR.

Podmínky ochrany osobních údajů , Cookies

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

 

 • Magic Style s.r.o.
 • IČ: 27233049
 • DIČ:CZ27233049
 • se sídlem: fakturační údaje - Nad Žlábkem  144, 155 31 Praha 5
 • adresa pro zaslání zboží zpět - Magic Style s.r.o., Kozmíkova 4/1101, Praha 10, 10200            
 • kontaktní údaje: Ing. Monika Horká
 • email: hitomat@seznam.cz
 • telefon: 721166267
 • www: www.hitomat.cz

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 25. Listopad 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Cookies

1. Úvod

Naše webové stránky(dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

shromažďujeme a zpracováváme údaje získané v souvislosti s používáním souborů cookies částečně na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko OK na banneru zobrazovaném v našem internetovém obchodě, které odesílá na tento text souhlasu. Tímto způsobem vyjadřujete svůj souhlas, aby jsme uchovávali data na Vašem koncovém zařízení (např. nastavením souborů cookies), nebo se shromažďováním údajů z Vašeho koncového zařízení. Navíc kliknutím na tlačítko OK vyjadřujete souhlas s používáním některých reklamních funkcí třetích subjektů, jejichž využití vyžaduje samo o sobě Váš souhlas. Máte také možnost přejít na Nastavení prostřednictvím banneru a řídit své preference v oblasti souhlasu.

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

5.3 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

5.4 Tlačítka sociálních médií

Na našem webu jsme přidali tlačítka Facebook pro propagaci webových stránek (např. „Like“, „pin“) nebo sdílení (např. „Tweet“) na sociálních sítích jako Facebook. Tato tlačítka fungují pomocí kusů kódu pocházejících od Facebook. Tento kód umisťuje cookies. Tato tlačítka sociálních médií mohou také ukládat a zpracovávat určité informace, takže se vám může zobrazit personalizovaná reklama.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována. Facebook se nachází ve Spojených státech.

6. Umístěné cookies

 Google Analytics

za účelem podpory našich marketingových aktivit probíhá zpracování údajů prostřednictvím Google Analytics na základě Vámi uděleného souhlasu. Google Analytics je analytická síťová služba firmy Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. soubory cookies (textové soubory), které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webu.  Google  používá tyto informace k vyhodnocení využití webu uživateli a k sestavování zpráv o aktivitě na stránkách. Google zpracovává údaje získané pomocí „základní verze“ Google Analytics výhradně na objednávku a pouze pro naše účely.

 

 Google / Ads

Náš web používá služby Google Ads. Google Ads je internetový reklamní program firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google). Používáme funkci remarketingu v rámci služby Google Ads. Díky funkci remarketingu Vám můžeme přinášet reklamy podle Vašich zájmů i na jiných internetových stránkách v reklamní síti Google. Za tímto účelem se analyzuje Vaše chování během surfování na našich internetových stránkách, například jaké nabídky jste si prohlíželi. Díky tomu Vám můžeme ukazovat individualizované reklamy přímo v prohlížeči Google, tzv. Google ads, a na jiných internetových stránkách také po Vaší návštěvě na našem webu. Google za tímto účelem ukládá soubor cookies ve Vašem prohlížeči v době, kdy používáte služby Google nebo navštěvujete internetové stránky v reklamní síti Google. Tento soubor cookies se používá ke sledování návštěv stránek. Soubor cookies se používá k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče, ne k identifikaci uživatele. Takové další zpracování údajů, podobně jako zpracování údajů, které předáváme Google my, je prováděno společností Google jako jediným správcem údajů. Pokud Google Ireland Limited zpracovává Vaše údaje jako jediný správce údajů, je možné, že Vaše údaje předá Google Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr konstatoval s odkazem na USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky.

 

 Souhlas s retargetingem na Meta

Naše platforma používá reklamní služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko (Meta). Pomocí souborů cookie, identifikátorů zařízení nebo podobných technologií jsou informace o používání této internetové stránky / aplikace (např. informace o prohlížených výrobcích) shromažďovány při spoluodpovědnosti společnosti Meta a předávány do Meta.

S tímto webem je integrován pixel firmy Meta Platforms Ireland Limited (website custom audience pixel), který umožňuje společnosti Meta zasílání sledovacích údajů. Během používání aplikace určuje aplikace společnosti hitomat.cz - identifikátor Vašeho koncového zařízení a na tomto základě zasílá sledovací údaje společnosti Meta. Navíc zpřístupňujeme Meta informace týkající se Vašich posledních objednávek (konverzí).


Dále předáváme Vaší emailovou adresu uchovávanou na Vašem zákaznickém účtu jako hodnotu hash (řada písmen a číslic) do Meta, pod podmínkou, že Vás rozpoznáme po přihlášení a vyjádření souhlasu s předáváním údajů prostřednictvím banneru souborů cookie používaného na této stránce / aplikaci. Hodnota hash emailové adresy je společností Meta využívána výhradně k rozpoznávání návštěvníků webu v kontextu zobrazování personalizovaných reklam. To stejné se týká přenosu / používání Vaší IP adresy.


Tyto informace mohou být přiřazeny k Vaší osobě pomocí dalších informací, které Meta Platforms Ireland Limited k Vaší osobě uchovává, například v souvislosti s Vaším účtem na sociálních sítích Facebook nebo Instagram. Na základě informací shromážděných pomocí pixelu mohou být na Vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu zobrazovány reklamy související s Vaším zájmem o naše nabídky (retargeting).


Informace získané pomocí pixelu mohou být společností Meta Platforms Ireland Limited také agregovány a agregované informace mohou být využívány společností Meta Platforms Ireland Limited pro vlastní internetové účely, stejně jako pro reklamní účely třetích stran. Meta Platforms Ireland Limited může také slučovat informace získané pomocí pixelu s jinými informacemi, které společnost Meta Platforms Ireland Limited shromáždila o uživateli prostřednictvím jiných internetových stran a/nebo v souvislosti s používáním sociálních sítí Facebook nebo Instagram tak, aby profil uživatele mohl být uchováván ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Tento profil pak může být využíván k reklamním účelům. Meta Platforms Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé uchovávání a další zpracování sledovacích údajů zasílaných do Meta.

 

Seznam

Tento web používá technologie behaviorálního targetování a retargetingu servisu Skilk provozovaného společností Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika. Tyto technologie jsou využívány k rozpoznávání uživatelů, kteří vstupují na naše stránky z reklamní sítě Seznam.cz. Seznam využívá soubory cookies, které jsou uchovávány v počítači uživatele a umožňují nám provádět analýzu způsobu používání našich internetových stránek. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, které se týkají totožnosti uživatele.
Právním základem výše popsaného zpracování údajů je souhlas požadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Pokud nechcete, aby Seznam využíval údaje sledující Vaše chování na webu, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste vypnuli automatické umísťování souborů cookies.

 
7. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.


8. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

 

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2022